Nieuws

Centrumjournaal Juli 2020

Weekmarkt

Zoals iedereen inmiddels weet, is er door de maatregelen een nieuwe opstelling gemaakt voor de weekmarkt. Dat dit een hele klus was is duidelijk. We hadden te maken met de afmetingen van de stands, de zon en de ruimte voor winkels. We denken dat we daar goed zijn uitgekomen gezien de reacties van de bezoekers, de marktkooplieden en ondernemers. We hopen dat deze tijdelijke maatregel ook na de coronamaatregelen blijft staan zodat we een groter deel van ons centrum bij de weekmarkt blijven betrekken.

Bloembakken Raadhuisstraat

U zult ongetwijfeld gehoord of gezien hebben dat er op de Raadhuisstraat twee bloembakken op de rijbaan geplaatst zijn. Dit heeft te maken met een pilot, vooruitlopend op de plannen om het gebruik van deze straat voor wat betreft het doorgaand verkeer te ontmoedigen en het verminderen van de snelheid.
Ook zijn er bij Tummers en het oude postkantoor twee verbodsborden geplaatst: “verboden voor vrachtverkeer”. Uiteraard is bestemmingsverkeer wel mogelijk. De Raadhuisstraat willen we betrekken bij de plannen en ontwikkelingen van het oude postkantoor.
Op dit moment zijn we bezig om enkele concept ontwerpen uit te werken. Zodra een en ander meer gestalte krijgt, zullen we hier middels een TIP-groep de omgeving erbij betrekken.

Reclamebelasting

De coronamaatregelen hebben er mede toe geleid dat een groot aantal activiteiten geen doorgang heeft gevonden. Daarom hebben we de begroting kritisch tegen het licht gehouden en besloten dat er drie maanden (maart, april en mei) geen reclamebelasting geheven zal worden. Binnenkort zal hiervoor de nota komen met de mogelijkheid om gespreide betaling aan te vragen. We hopen dat het een drukke zomer gaat worden zodat we de schade enigszins kunnen beperken.

Dankwoord

Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die ik heb mogen ontvangen ter gelegenheid van mijn 15-jarig jubileum als centrummanager wil ik graag iedereen bedanken. Het was een grote verrassing dat hier zoveel aandacht aan is geschonken. Dat ik hierdoor op de banners sta in het hele centrum is niet mijn verantwoordelijkheid, maar geeft wel het fijne gevoel dat mijn inspanningen gewaardeerd worden. Een speciaal woord van dank voor Petra Poulissen, die dit alles in gang gezet heeft. Daarnaast natuurlijk een bedankje aan het hele team om mij heen voor
de fijne samenwerking.

“Samenwerken maakt het verschil“

Jan Bouten
Centrum Manager

 

< Klik hier >op de link om pdf van volledig Centrum Journaal te bekijken!